Knižní tipy na oslavu Mezinárodního dne žen

V současné společensky omezené situaci se pro měsíc knihy a oslavu Mezinárodního dne žen vybízí lákavé spojení. Neváhala jsem a připravila si pro vás k připomínce 8. března osmero knižních tipů, které navozují nejen zamyšlení nad ženskou otázkou, ale přibližují i více či méně známé inspirativní osobnosti. Nezapomněla jsem totiž, že měsíc březen je mimo jiné i měsícem žen v amerických dějinách. To mě přivedlo na myšlenku zaměřit výroční knižní tipy zejména na téma historie československých žen. Historickou reflexi však doplňují i knižní tituly vlivných feministických autorek současnosti či odlehčení v podobě ženské poezie. Ať žije Ženské jaro!

Eva Uhrová
Anna Honzáková a jiné dámy
Vydáno vlastním nákladem autorky 2012

Tento cenný životopis zpracovaný novinářkou a spisovatelkou Evou Uhrovou se věnuje Anně Honzákové, první lékařce promované na Univerzitě Karlově, její sestře Albíně Honzákové, zakladatelce prvního středoevropského gymnázia Minerva, vědkyni Marii Baborové-Čihákové a Anděle Kozákové, právničce a první notářce v Evropě. Pro většinu jsou to bohužel neznámá jména. Tyto zapomenuté osobnosti byly jedny z prvních, které se u nás prosazovaly v ženském vzdělávání a ve výhradně mužských oborech. Jejich příběhy jsou impulsem k zamyšlení nad tím, jak dalece si považujeme hodnot, které nám dnešní možnost vzdělávat se přináší.

Eva Uhrová
Radostná i hořká Františka Plamínková
Mediasys 2014

Františka Plamínková, politička, novinářka a feministka, která organizovala české, československé a mezinárodního ženské hnutí by byla téměř zapomenuta nebýt této knihy. Přitom i ona stála u kolébky vzniku první republiky. Zasloužila se také o zrušení celibátu pro ženy, který byl požadován po ženách například v učitelské profesi. Mezi její témata patřilo i ženské volební právo, otázky mateřské dovolené, porodnictví, alimentačního zákona, zrovnoprávnění manželských i nemanželských dětí. Témata, kterých si mužští politici nevšímali. S revizí rodinného práva jí pomáhala právnička Milada Horáková (oběť justiční vraždy). Díky dobové korespondenci, tisku, senátním projevům i fotografiím se v knize nastiňuje řada detailů ze života této odvážné ženy. Její dynamická, kultivovaná, silná a upřímná osobnost okouzlila mnohé. Byla také v blízkém kontaktu s rodinou Masarykových. A jak potvrzuje autorka, pevný charakter formovala již v dětství. Jako studentka třeba neváhala při výuce opravovat své vyučující, což v době, kdy se ženy nemohly rovnoprávně vyjadřovat, nebylo považováno za obvyklé. I tak je stále nepředstavitelné, že neváhala napsat otevřený dopis Hitlerovi, kde ho označila nejen za diktátora, ale upozornila ho na historické a zeměpisné chyby v jeho projevu. Mluvila několika jazyky, byla to žena evropského formátu a české ženské hnutí zastupovala i v zahraničí. Vždy se však zajímala o obyčejné lidi a ze svého příjmu podporovala potřebné. Františka Plamínková byla za 2. světové války vězněna nacisty a 30. června 1942 zastřelena v Terezíně. Závěrem je v publikaci věnován i prostor Marii Tůmové a Růženě Pelantové.

Eva Uhrová
Po stopách šesti žen
Mediasys 2020

Triádu knih paní doktorky Uhrové uzavírá její nejnovější publikace, kterou vydala v úctyhodném věku 82 let. Po stopách šesti žen je věnována architektce Miladě Petříkové-Pavlíkové, učitelkám Elišce Purkyňové a Marii Steyskalové, doktorce Elišce Vozabové a v neposlední řadě ženám, které významně ovlivnily československé ženské hnutí, Miladě Horákové a Františce Plamínkové. V případě poslední jmenované jde však pouze o doplněk ke knize autorky s názvem Radostná i hořká Františka Plamínková. Přínos autorky v oblasti historie ženského hnutí je nedocenitelný.

Renata Mrázová, Denisa Prošková
Velké ženy z malé země
Polaris Consulting 2019

Zejména dětské čtenářky a čtenáře potěší kniha Velké ženy z malé země, která prostřednictvím třiatřiceti celostránkových chronologicky řazených ilustrací zobrazuje významné ženy spjaté s dějinami české kultury a státnosti. Životopisné údaje jsou prezentovány čtivou formou s důrazem na motivační obsah plynoucí z životních příběhů vyobrazených hrdinek. Publikace vzbudila pozornost svým edukačním a osvětovým potenciálem a připomněla, že téma historie československých žen chybí nejen ve školních osnovách, ale i ve všeobecném povědomí. Překvapující však je, že do obsahu knihy nebyly zařazeny významné političky Františka Plamínková a Milada Horáková.

Barbora Baronová, Dita Pepe
Ženy o ženách
Wo-men publishing 2019

Ženy o ženách s podtitulem Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu představují rozhovory s třicítkou tvořících žen v téměř tisícistránkovém svazku. Spisovatelky, filmařky, vědkyně, historičky a umělkyně reflektují svůj pohled na dokumentaristiku, cenzuru i na vlastní postavení ve společnosti. Kniha je stejně unikátní jako nezávislé nakladatelství, které ji vydalo. To se soustředí zejména na knihy o ženách a má na svém kontě i několik vysoce esteticky hodnotných titulů.

Rebecca Solnit
Muži mi to vysvetlia
Inaque.sk 2018
Z angličtiny přeložila Aňa Ostrihoňová

Soubor sedmi esejí americké novinářky, historičky a jedné z nejvlivnějších myslitelek feministického hnutí Rebeccy Solnit představuje upravené verze autorčiných článků. Ústřední esej, která dala i název celé knize, připomíná skutečnost, že většina žen bojuje na dvou frontách. První je boj za danou věc, druhý za právo na vyjádření se, na uznání toho, že vyjádření ženy má stejnou hodnotu jako jakékoli jiné. Solnit předkládá tragické důsledky ženských tvrzení, která byla zpochybňována od základu. Důvěryhodnost totiž považuje za nástroj přežití. Stejně tak násilí za způsob, jak někoho umlčet a upřít mu právo vyjádřit se. Vedle komických skutečností (například o politikovi, který prohlásil, že když je žena znásilněná, má její tělo schopnost zabránit otěhotnění) se knihou prolíná řada méně úsměvných faktů o mizogynii a násilím páchaném na ženách. Na celém světě je u žen ve věku 14 až 44 let vyšší pravděpodobnost, že je o zdraví nebo život připraví muži, než že podlehnou rakovině či se stanou obětí dopravní nehody. Autorce je také často připisován vznik termínu mansplaining. Rebecca Solnit má i navzdory pokusům o umlčení svůj hlas a nebojí se ho vybojovat pro ty, kdo jsou stále umlčování.

Eve Ensler
V těle světa
Beta 2014
Z angličtiny přeložila Kateřina Klabanová

Spisovatelka, aktivistka, feministka a dramatička Eve Ensler má na svém kontě již řadu celosvětově úspěšných titulů. Ústřední téma její tvorby představuje boj proti násilí, které je pácháno na ženách a dívkách. V těle světa se však odehrává na pozadí rakoviny dělohy a onkologické léčby, kterou autorka prošla. Ensler otevírá intimní kapitoly vlastního života a odhaluje sexuální zneužívání otcem, popírání situace matkou i vliv jejího těžkého dětství na další život. Její metafory jsou odvážné a nevšední. Snaží se nemoc porazit i pochopit. Vnímá sebe v těle světa, na kterém je pácháno násilí. Za roky své práce s trpícími zná příběhy žen z celého světa, svou pozornost směřuje zejména do Konga, kde vybudovala centrum pro oběti znásilnění. Kdo je obeznámen s tvorbou autorky, ví, že tyto příběhy plné nelidskosti a utrpení jsou jen špičkou ledovce. Stejně tak autorčina otevřenost může působit šokujícím nebo cynickým dojmem. Ke své nemoci však dokáže přistoupit s humorem sobě vlastním. Nezdráhá se přiznat ani to, že i když byla její léčba drastická, mohla si oproti jiným nemocným dovolit lepší podmínky. Pro autorku je typické promlouvat hlasem těch, co nejsou slyšet, toto dílo je však více autobiografické. Svěřuje detaily o svých vztazích, blízkých lidech a také adoptivním synovi, herci Dylanu McDermottovi. Somatizace vlastní nemoci do těla světa jistě není cestou pro každého, pro Eve Ensler, která celý život bojuje za druhé, je však příznačnou.

Sylva Lauerová
Královny slz a ostružin: almanach ženské milostné poezie
Aspen 2010

Je v životě něco důležitějšího než milovat? Milovat život, milovat někoho či něco v něm. Almanach ženské milostné poezie Královny slz a ostružin představuje tvorbu čtyřiačtyřiceti českých profesionálních i amatérských básnířek. Autorka výběru však trefně dodává, že hranice mezi nimi je tenká a často ji tvoří jen to, kolik pozornosti se komu, na těch správných místech, dostává. Básnířky nazývá královnami a dává prostor jak básním romantickým a melodickým, tak provokativním a experimentálním. Zajímavostí jsou mimo jiné i perforované stránky na okrajích každé básně, které vybízí k tomu, že báseň může být z knihy vytržena a posloužit jako milostný dárek. Almanach byl dříve vnímán jako určitý rozcestník pro ty, kdo se v aktuální poezii neorientovali a mohl je nasměrovat k další tvorbě autorky či autora.