From the blog

PR & CC & CW

PR služby nabízím jak dlouhodobým projektům, tak jednorázovým událostem. Díky svým zkušenostem ve všech hlavních oblastech public relations zastupuji své klienty v interní komunikaci, v jednání jménem jejich organizace, v navazování vztahů s médii i v oblasti event managementu. Věnuji se také redakční práci a recenzování, několik let jsem pracovala[…]

Read More »

Eventy & Projekty

Projektový management V roce 2014 jsem opustila prostředí korporátních firem, kde jsem získávala své první zkušenosti v projektových týmech. Ty jsem úspěšně uplatnila ve vedení projektů s marketingovým, sociálním, vzdělávacím či osvětovým zaměřením. Jako projektová manažerka jsem byla zodpovědná za koordinaci menších týmů, úspěšnou realizaci projektů i jejich kofinancování. V[…]

Read More »