PR & CC & CW

PR & CC & CW

PR služby nabízím jak dlouhodobým projektům, tak jednorázovým událostem. Díky svým zkušenostem ve všech hlavních oblastech public relations zastupuji své klienty v interní komunikaci, v jednání jménem jejich organizace, v navazování vztahů s médii i v oblasti event managementu. Věnuji se také redakční práci a recenzování, několik let jsem pracovala[…]

Read More »