Reference

„Dnes byla vyhlášena Asociací nestátních neziskových organizací ČR cena pro Osobnost neziskového sektoru v roce 2017. Amelie má tu čest, že jí byla vyhlášena její pracovnice paní Tereza Kvapil Pokorná. Ta vede Centrum Amelie v Olomouci a koordinuje dobrovolnický program. Během jejího působení se podařilo rozběhnout aktivity pro onkologicky nemocné i jejich blízké na Olomoucku. Ona sama se však věnuje i dalším, zejména kulturně zaměřeným neziskovým aktivitám. „Není možné celý život jen brát a nic nevracet. Hledání rovnováhy mezi těmito dvěma elementy je největším úkolem naší společnosti,“ řekla oceněná. Uvedla také, že pomáhat druhým považuje za přirozenou součást svého života.

My v Amelii to můžeme jen potvrdit. Blahopřejeme Terezo a přejeme mnoho energie do další práce. Víme, že jí je v naší oblasti třeba. Díky za dobrou práci!“

Vedení Amelie, z.s.

 „Zaujala mě Tereza, její entuziasmus a nezdolnost, které jsou nezbytné pro dobrovolnickou i profesionální práci v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným.“

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., vedoucí katedry KKSP UPOL

„Terezu Kvapil Pokornou znám profesně více než 6 let. Za tu dobu jsem měl možnost poznat její systém práce na mnoha různorodých projektech a mohu konstatovat, že ať už pracuje na čemkoliv, vždy jde do pracovního úkolu naplno a vše má promyšlené do sebemenších detailů. Například jsem byl účastníkem dobročinné akce Bazárek TKP, kde výtěžek byl určený pro naši organizaci MODRÝ KRUH z. s. a organizace eventu byla jedním slovem excelentní! Kromě jiného pro naši organizaci Terezka realizovala copywriting příběhů Tobíka a Matýska.“

Tomáš Nábělek, MODRÝ KRUH z.s.

„Máme velkou radost z upřímného zájmu paní Terezy Kvapil Pokorné o činnost Goethe-Institutu. Oceňujeme zaujetí, s nímž se německým a česko-německým tématům věnuje a věříme v dlouhodobou, příjemnou spolupráci.“

Goethe-Institut, kulturní institut Spolkové republiky Německo

„Zvláštní poděkování patří paní Tereze Kvapil Pokorné, osobnosti nevládního sektoru, pod jejíž záštitou se bazar konal.“

Mgr. Věra Leona Martínková, Charita Olomouc

„Poděkování za podpoření vzniku dvou tuctů povídek patří paní Tereze Kvapil Pokorné, která dokáže být na dvou místech najednou a možná i na třech.“

Jakub Tvrz, autor knihy Kdo nemaká, nežere

Děkuji paní Tereze Kvapil Pokorné, patronce mé knihy, za velkou pomoc! Moc si jí vážím.

Dominika Hájková, autorka knihy Neutečeš

Chtěla bych poděkovat paní Tereze Kvapil Pokorné za podporu mé knihy. Vážím si jí za její čas, nasazení i ochotu, se kterou mi vždy pomohla a poradila. Obdivuji ji i jako člověka, který neváhá pomáhat druhým. Jsem vděčná, že jsem ji mohla poznat. Je mi velkou inspirací.
Ruth Stryhalová, autorka knihy Knížka o lásce pro tebe

S paní magistrou Kvapil Pokornou spolupracuji na konzultacích a PR servisu. Jsem velmi mile překvapena lidským a zároveň profesionálním jednáním. Její neocenitelné služby mohu vřele doporučit.

Pavla Pavlíčková Kovaříková, spisovatelka

Děkuji paní Tereze Kvapil Pokorné za příjemnou spolupráci, která začala tím, že jsme si domluvily rozhovor. Šlo o propagaci mé nové knihy. Vždy si na mě udělala čas. Při komunikaci s Terezou mám pocit, že hovořím s dávnou kamarádkou. Přikládám to spojení velké empatie, pochopení a profesionality. Zároveň ji obdivuji jako člověka, který když může, tak pomůže. Její služby mohu všem vřele doporučit a těším se na další případnou spolupráci.

Ladislava Horová, spisovatelka