Tancem proti násilí aneb Valentýn, který by měl smysl

Valentýn není jen svátkem zamilovaných, ale i dnem, kdy se mohou spojit lidé ze všech koutů světa a upozornit na to, jaké násilí v naší společnosti zažívají ženy a všichni ti, kdo jsou mu vystaveni na základě svého pohlaví. Přidejte se i vy k podpoře celosvětové kampaně One Billion Rising a vyjádřete solidaritu se ženami, které násilí zažily nebo jsou jím ohroženy!

Každoročně ke dni 14. února tančí milióny lidí po celém světě, aby upozornili na alarmující statistiku, podle které zažije za svůj život násilí ze stran mužů každá třetí žena. V celosvětové populaci sedmi miliard to znamená více než jednu miliardu žen a dívek. Ti, kdo se s problematikou potýkají v profesní oblasti, mohou potvrdit, že reálné počty obětí jsou mnohem vyšší. Jsem to já, jste to vy nebo někdo z vašeho okolí. Během každého našeho nádechu se někde něco děje. Více či méně vědomě žijeme v nejedné pandemii. Nejde totiž jen o ojedinělé případy násilí, o kterých se lze dozvědět z médií, jde o vzorec. V zemích a krajinách po celé naší planetě se odehrává to stejné, násilí páchané na ženách ve všech svých strašlivých podobách od toho domácího a sexuálního, přes obchod se ženami, násilí spojené s náboženskými tradicemi či porodnické násilí až po nové formy jako je například kybernásilí. Samozřejmě, že různými druhy násilí netrpí jen ženy, ale i děti a další živé bytosti, jejichž hlas je systematicky umlčován. Všemu jednoznačně dominuje jeden rod. Ať se na tento fakt chcete dívat jakoukoli optikou, zůstává pořád stejný. Jistě by bylo více než deprimující věřit, že každý muž je předurčen k páchání násilí. I když drtivou většinu pachatelů trestných činů tvoří muži, neznamená to, že jsou všichni muži násilní. Pokud si ale přečtu další statistiku, která říká, že u žen v produktivním věku je větší pravděpodobnost, že přijdou o zdraví nebo život díky násilí ze stran mužů než že podlehnou rakovině či se stanou obětí dopravní nehody, chápu, proč se hovoří o epidemii násilí, která ohrožuje ženy.

Kampaň One Billion Rising byla zahájena v roce 2012 pod vedením aktivistky, feministky, dramatičky a spisovatelky Eve Ensler, která proti násilí na ženách a dívkách celoživotně bojuje. K veřejné podpoře největší masové akce tohoto druhu se snaží hlásit i Česká republika. V Praze se již několikrát uspořádala akce s názvem Tancem proti násilí, která měla za cíl upozornit na situaci týkající se českých žen a dívek. Tento taneční happening je spíš ojedinělou pražskou akcí a k letošnímu ročníku jsem ani žádnou aktivitu nenašla. To ale nebrání tomu, aby se kdokoli mohl přihlásit k osobní podpoře kampaně, vyjádřit se vlastní formou a šířit myšlenky dobra a míru ve svém okolí. Kampaň má navíc každý rok jiné podtéma. To letošní s názvem Rising Gardens se zaměřuje na budování zahrad, které jsou symbolem našeho trvalého spojení se životem a planetou. Péče o naši vnitřní i skutečnou zahradu, stejně jako péče o naši komunitu, vyžaduje trpělivost, kreativitu, lásku, péči, pozornost, přítomnost, pracovitost, všímavost a odhodlání. Jde o péči, o to, co dáváme, nikoli o zisk. Jde o výzvu ke spravedlivosti, protože jednou z největších nespravedlností naší doby je ničení Matky Země, které jde ruku v ruce se stupňujícím se násilím na ženách. Bez nositelek života ale nemá lidská existence žádnou budoucnost.