Tereza Kvapil Pokorná

Mgr. Tereza Kvapil Pokorná, DiS. se profesionálně uplatňuje v mnoha různých oblastech od projektového managementu, marketingu, public relations, fundraisingu, produkce, poradenství, psychosociální pomoci, managementu sociálních služeb až po redakční práce, copywriting, content creation, idea making a zastupování umělců. Již od dob studií se také věnuje event & charity managementu. Po klasickém gymnazijním vzdělávání rozvíjela své znalosti skrze různé studijní obory i akreditované programy. Nejvyššího formálního vzdělání dosáhla v oboru sociální práce, kterou vystudovala na olomoucké Univerzitě Palackého. Vyniká také expertními znalostmi v oblasti humanitních, společenských a interdisciplinárních věd, které propojuje s vlastní praxí. Díky svému mnohostrannému nadání je považována za multipotenciálku. Terezu však vždy nejvíc ze všeho fascinovalo umění pomáhat, které sama praktikuje více jak čtvrt století.

V Olomouckém regionu neunikla její pozornosti ani absence bezplatné pomoci lidem s rakovinou. Sama měla navíc zkušenost s těžkou rolí pečující, ve které se ocitla ještě jako studentka. V roce 2014 opustila prostředí korporátních firem a začala realizovat poskytování bezplatné psychosociální pomoci onkologicky nemocným. Zaměřila se na oblast zdravotně sociálních služeb, pracovala s nemocnými a jejich rodinami, vybudovala centrum ambulantních služeb sídlící na olomouckém Horním náměstí a vedla akreditovaný dobrovolnický program na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Až do poloviny roku 2020 se intenzivně věnovala dlouhodobým projektům, které pomáhají žít život s rakovinou v ČR. Tereza disponuje širokým profesním profilem, který zahrnuje oblasti projektového managementu, marketingu i komunikace se zaměřením na zdravotní a psychosociální služby. Svými dovednostmi a znalostmi podpořila mnoho dalších veřejně prospěšných aktivit. A našla si čas také na vlastní projekty, mezi které patří mimo jiné i skupina Talentovaní Umělci. Uspořádala řadu charitativních, kulturních a vzdělávacích akcí. Stala se také průvodkyní na tvůrčí cestě literárních talentů. Její jméno je součástí více než desítky knih.

Terezin entuziasmus a filantropie jsou pro mnohé velkou inspirací. V roce 2017 za svůj dlouhodobý přínos občanské společnosti obdržela celorepublikové ocenění Osobnost nevládního sektoru. V roce 2019 byla za Olomoucký kraj nominována na regionální ocenění Žena regionu, kde se na základě hlasování veřejnosti umístila na třetím místě. V květnu roku 2020 byla Tereza vyhlášena HERO CLANem jako Hrdinka měsíce. V srpnu téhož roku se ocitla v nominacích na ocenění Ceny Via Bona v kategorii Hrdinka za časů krize. Témata laskavosti a soucitu se promítají i do její umělecké tvorby, za fotografii Na křídlech naděje získala Tereza Cenu Galerie Lautner za rok 2021. Její jméno nechybí ani v Celostátní galerii kreativců nebo v katalogu Osobností střední Moravy, kam byla zařazena Knihovnou města Olomouce. Po těchto oceněních se Tereza rozhodla pokračovat ve svých aktivitách v duchu tichosti. Výsledky tvůrčího psaní prezentuje nyní především pod pseudonymy a svá autorská díla věnuje dobročinným organizacím.

Tereza Kvapil Pokorná v médiích:

V současné době působí Tereza jako nezávislá profesionálka, kterou si můžete vybrat pro spolupráci na vašem projektu. Pro představu neváhejte navštívit její Portfolio. Celý její přístup je velmi inovativní a kreativní. Díky tomu můžete získat nejen jedinečnou možnost kooperace, ale zároveň i podpořit osobnost, která se aktivně podílí na utváření společensky odpovědné společnosti.

Ozvěte se na tel.: +420 774 045 154.