Talentovaní Umělci

Původním posláním skupiny Talentovaní Umělci, kterou založila paní Tereza Kvapil Pokorná, byla podpora začínajících a amatérských talentovaných umělkyň a umělců. Na začátku našich aktivit stála otevřená výzva propojující umělce a vystavovatele. Od roku 2014 jsme uspořádali řadu výtvarných výstav v Olomouckém kraji a pomohli vykročit z ateliéru několika talentovaným umělkyním a umělcům. Mezi ty nejosobitější patřili malířka Eva Petrůjová, kreslíř a ilustrátor Hynek Šnajdr († 2023) nebo fotografka Jana Maršálková. Aktuálně se věnujeme především podpoře veřejně prospěšných aktivit po celé republice a spolupracujeme i s jinými uměleckými projekty. Řada našich iniciativ je založena na dobrovolné a nezávislé aktivitě s nefinančním účelem. Naše členky a členové mají zkušenosti s art managementem, výtvarným uměním, divadlem i filmem. Zakladatelkou skupiny Talentovaní Umělci je paní Tereza Kvapil Pokorná, rodným jménem Tereza Pokorná, kterou média občas zaměňují s Terezou Herz Pokornou, jako je tomu např. v tomto článku.

Máte smysluplný umělecký projekt, který bychom měli podpořit? Hledáte záštitu nebo spolupráci? Kultivujeme umění pomáhat!

Ozvěte se nám na e-mail: info@talentovaniumelci.cz

Databáze našich profesionálních umělců pro honorovanou spolupráci je přístupná pouze klientům. Pro konzultace, PR služby nebo profesionální zastupování umělkyň a umělců, kontaktujte přímo paní Mgr. Terezu Kvapil Pokornou, DiS. na tel.: +420 774 045 154.

Aktuálně podporujeme zejména tyto organizace a projekty: