Losar Tashi Delek! 

Dračí rok je tu a k této příležitosti jsem napsala krátký článek pro neziskovou organizaci Most Pro Tibet. Ta má v mém srdci zvláštní místo, protože nezapomíná na pomoc Tibetu, který před více než 70 lety obsadili čínští komunisté. Během povstání bylo zabito téměř 90 tisíc Tibeťanů. V následujících letech zemřeli statisíce dalších ve vězení, pracovních táborech a také v důsledku hladomoru. K porušování lidských práv a páchání zločinů dochází bohužel dále. České země byly během své existence mnohokrát ohroženy ztrátou národní identity. Není tedy divu, že i u nás nacházíme pro tibetskou situaci pochopení.

Drak, symbol síly, štěstí, bohatství, moci, moudrosti a transformace, je jedním z nejstarších mýtických stvoření, které bylo zobrazováno ve svých rozličných podobách napříč lidskými kulturami. Dračí příběhy se objevují již od starověku a možná právě dnes víc než kdykoli jindy představují významný zdroj inspirace pro literární a filmovou tvorbu. Ta neváhá stírat rozdíly v jejich zpodobnění, jež bylo dříve úzce spjato s folklorem a uměním každé země. K vidění jsou draci s různým počtem hlav, nohou a křídel nebo naopak bezkřídlí, často se šupinatým tělem, ocasem, špičatými zuby a drápy. V legendách nejčastěji obývají lesy, zemské útroby, vodní plochy či nebesa. Jejich prostředí může být tedy odrazem elementu země, ohně, vody a vzduchu. Sil, které draci ovládají. Dny jejich slávy rozhodně ještě nejsou u konce, po 12 letech se toto znamení stane opět vládnoucím. Zajíc mu předá své žezlo již 10. února roku 2024 a je tedy na čase se na vliv nové energie začít připravovat.

Dračí sílu v podobě nekonečného štěstí můžete aktivovat umístěním symbolu draka ve vašem pracovním prostoru, v kanceláři nebo přímo na pracovním stole a především tak, aby se vyjímal na východní světové straně. Čínští manažeři a podnikatelé se ve svých kancelářích zpravidla neobejdou bez honosně zdobených stolů, luxusních psacích per či uměleckých děl zpodobňujících velkolepost tohoto stvoření. Energie štěstí, bohatství a úspěchu stejně tak dobře podpoří i dračí lampion či minimalistické přání. Pro ty, kdo se v tomto znamení narodili, je žádoucí využít sílu symbolu i v podobě osobního talismanu. Ten jim v roce Draka může udělat více než dobrou službu.

Tibetsko-čínská astrologie totiž tvrdí, že v roce, kdy vládne znamení, ve kterém jsme zrozeni, můžeme pociťovat zesílení projevů našich vlastností a charakteru. Vládnoucímu znamení se často nevyhýbají ani neobvyklé životní výzvy a lekce. Osobnosti těch, kdo se narodí pod vlivem Draka, jsou však zpravidla velmi silné a obdařené schopnostmi potřebnými ke zvládání nelehkých situací. Říká se, že pokud najdou své životní poslání, jsou přímo předurčeni k úspěchu. Hrdí, sebejistí, plní energie, rozhodní, otevření, praktičtí a pracovití lidé se smyslem pro povinnost, kteří mívají vysoké nároky na sebe i své okolí. Nemají rádi omezování, chtějí jít vlastní cestou a díky tomu mohou působit dominantně a nekompromisně. Jen těžko se smiřují s porážkou a ve chvíli, kdy je skutečně rozzlobíte, spálí na popel vše, co mají v dosahu. Jejich srdce mohou získat především ti, kdo se zrodili ve stejném znamení nebo ve znameních Krysy či Opice. Drak vychází do určité míry i se všemi ostatními znameními, přičemž nejméně kompatibilní vztahy mívá se Psem. Pokud se však dračí zrozenec stane vaším přítelem, oceníte především jeho ryzost a hrdinské rysy.

Publikováno na webu neziskové organizace Most pro Tibet dne 2. února 2024.