Spolupráce s Hero Clanem pokračuje i v roce 2024!

Také v letošním roce spolupracuje Tereza Kvapil Pokorná, zakladatelka umělecké skupiny TU a odbornice na komunikaci a marketing, s platformou pro expertní dobrovolnictví Hero Clan. Pokud jste nezisková organizace, můžete si její bezplatné služby vyžádat i vy! První organizace, která bude mít možnost čerpat tuto laskavou pomoc, je Barvolam. Jeho cílem je podpora neurodivergentních umělkyň a umělců, převážně těch s mentálním znevýhodnění nebo autismem.