Darování uměleckého díla přináší nejen dobrý pocit

Dobročinnost a umění. Dvě hlavní oblasti mého zájmu, které propojuji pod hlavičkou umělecké skupiny Talentovaní Umělci. Moje původní idea pramenila z představy vzájemné i veřejně prospěšné aktivity, do které by se zapojili nejen patronky a patroni umění, kultury a dobročinnosti, ale i ti, kdo je sami utváří. Jak se ukázalo v průběhu let, tato myšlenka se stala blízká především jedincům, kteří ve svém srdci trvale a upřímně upřednostňují vůli k dobru nehledě na svůj osobní prospěch. Není to však cesta pro každého, je to neúprosný vnitřní proces, jenž napadají jak naše touhy a očekávaní, tak nároky vnějšího světa. Ze svých vlastních zážitků v jednotlivých atmosférách dobročinnosti, které se někdy překrývají či dokonce mezi sebou hraničí, však vím, že i malé posuny vedou k ochraně našeho srdce před všudypřítomnou radiací zlovůle. Pokud navíc odhalíme i to, proč nás pomáhající aktivity zajímají, a je naše motivace správná, může se stát dobročinnost naší součástí. Jak realizovat dobrou vůli v praxi a kam nás může nasměrovat dobrovolnictví a dárcovství? To jsou témata, která často otevírám. A dnes to bude prostřednictvím triády otázek pro spisovatelku Stacy Farskou a malířku Sabinu Stloukalovou, dvě začínající umělkyně zapojené mimo jiné i do aktivit, kterými pod hlavičkou umělecké skupiny kultivujeme umění pomáhat.

Proč má podle vás smysl podporovat dobročinné projekty a eventy?

Stacy:

Beru to jako součást své životní cesty. Když mohu, tak pomohu a nepřemýšlím nad tím, zda to má smysl. Vždy to má smysl. Představte si osamělého seniora, který dostane možnost si občas popovídat nebo mu bude někdo předčítat jeho oblíbenou knihu. A vy mu můžete darovat právě tu knihu a třeba i svůj volný čas a nikdy nevíte, co vám to přinese. Možná se dozvíte od obdarovaného nějaký zajímavý životní příběh, myšlenku nebo zkušenost. To mě často potěší. Je skvělé, když šíří myšlenky dobra nejen různé dobročinné organizace a jejich dárci a dobrovolníci, ale i všichni, kdo jsou tomu nakloněni. Může se tak realizovat pomoc pro daleko víc lidí. A právě proto se snažím zapojit do podpory dobročinnosti i já.

Sabina:

Charitativní projekty podporuji formou darování svých děl k dobročinnému prodeji a velmi mě baví sledovat celý proces transformace. Mé ruce přemění dřevěnou desku v umělecké dílo, charitativní organizace můj obraz přemění ve finanční hodnotu díla, která podpoří a pomůže druhým, jenž nejsou v příznivé situaci. Když to hodně zjednoduším, baví mě sledovat, že můžu vytvořit uměleckou hodnotu, která se přetransformuje třeba na veterinární péči pro zvířata v útulku, nebo chod poradenské péče mladistvým.

Může dobročinná aktivita rozšířit i umělecké portfolio začínajících umělkyň a umělců?

Stacy:

Nikdy nevíte, kdo si vašeho díla všimne, může to být třeba nějaká sponzorka, sponzor nebo nakladatelství. Člověk nikdy neví, na koho a kde v životě narazí. Účastnit se dobročinných projektů může být přínosným získáním zkušeností spojených s konáním dobra. A to je báječné! Můžete tím také rozvinout svou uměleckou osobnost, tvorbu nebo prostě jen udělat něco laskavého.

Sabina:

Z osobní zkušenosti můžu uvést, že dobročinná spolupráce mi zatím přinesla velký umělecký posun a to nejen, co se mého portfolia týče. Díky Galerii Ratolest byla má díla vystavena na místech, o kterých se mi ani nesnilo (například v říjnu roku 2020 v rámci výstavy Uměním Pomáhat v Galerie Jefa Kratochvila v Městském divadle Brno) a vedle autorů, kterých si velmi cením. Dobročinná spolupráce mi přinesla mnoho kontaktů a obohatila můj přístup k umění celkově.

Které veřejně prospěšné organizace nebo projekty aktuálně podporujete?

Stacy:

Momentálně se snažím pomáhat charitativnímu projektu Nadace profesora Vejdovského s názvem Umění do ucha, v rámci kterého si můžete objednat umělecký zážitek po telefonu. Výtěžek z akce je věnován na pomoc dospělým a dětem se zrakovým postižením. Podporuji také květnovou dobročinnou aukci, kterou pořádá nezisková organizace Acorus. Ta pomáhá obětem domácího násilí. Občas posílám i drobné příspěvky do psích útulků nebo se angažuji v Ježíškových vnoučatech. Je toho více. Ráda bych pokračovala ve spolupráci i na dalších projektech, pokud zdraví a čas dovolí, bude mi vždy velkou ctí.

Sabina:

Jak jsem již zmínila, momentálně spolupracuji s Galerií Ratolest, na jejímž e-shopu jsou má díla k dobročinnému prodeji. Nedávno proběhla také dobročinná aukce pro kočičí útulek Šklíba, v níž se vydražil i jeden z mých obrazů a aktuálně skrze darování obrazu podporuji dobročinnou aukci neziskové organizace Acorus.

Děkuji vám oběma nejen za příjemný rozhovor, ale i za vaši laskavost k potřebným!

Tereza Kvapil Pokorná


Stacy Farská

Stacy pochází z hudební rodiny a k umění měla vždy blízko. Od dětství psala básně, zúčastňovala se recitačních soutěží, navštěvovala dramatický kroužek a hrála v divadlech. Nejdříve snila o přijetí na hereckou konzervatoř, což se jí splnilo, ale studium nakonec musela z rodinných důvodů opustit. Její kreativní duše našla zpět cestu k tvorbě díky psaní. V roce 2020 vyšla autorce první kniha s názvem Špatný záběr. Jejím dalším snem je, aby se některá z budoucích knih dočkala i filmového zpracování. Autorka spolupracuje s uměleckou skupinou Talentovaní Umělci.

Sabina Stloukalová

Sabina se narodila roku 1996 v Brně. Umělecké vyjádření bylo vždy součástí jejího života. V dospívání navštěvovala kurzy kresby ve výtvarném ateliéru Aleše Chalupy a dál se v kreativní tvorbě rozvíjela sama. Své umění zachycuje skrze malbu na dřevěné desky. V současnosti autorka experimentuje s barvami z přírodních pigmentů, které sama sbírá a zpracovává. Hlubokou inspirací jí je okolí a vztahy mezi lidmi, přírodou a vyšším principem. Umění, výtvarný proces, získávání barevných pigmentů, výstavy i vernisáže pro autorku představují cestu k harmonii. Její umění v sobě nese střípky secese, nádech impresionismu a naivního umění. Autorka spolupracuje s charitativním projektem Galerie Ratolest, kterému věnovala již několik svých děl, a nově také s uměleckou skupinou Talentovaní Umělci.

Hledáte uměleckou kooperaci pro váš projekt nebo realizujete dobročinnou akci? Podívejte se, s kterými umělkyněmi a umělci můžete aktuálně navázat spolupráci.